Ochrana proti odposlechu.


Jedná se o významnou ochranu oprávněných zájmů každého klienta. Činnost je zaměřena na velmi úzkou oblast spočívající ve vyhledávání a odhalování nechtěných zpravodajských zařízení. Dále rovněž na budování aktivního režimového opatření za účelem preventivní ochrany proti úniku důležitých informací. Přistupuji k zájmům klienta s maximální diskrétností s garancí nezbytné míry utajení. Ke své činnosti používám špičkovou techniku a mnohaleté zkušenosti.


Na žádost klienta provedeme:

  • Prohlídku určených prostor s lokalizací prostorových odposlechů, jejich demontáž a analýzu.
  • Prohlídku určených vozidel s cílem detekovat GPS.
  • Navrhuji a realizuji opatření ve vybrané místnosti, kde eliminuji možnost odposlechu během jednání.