Interní vyšetřování.

 

Efektivně vedené interní vyšetřování signalizuje všem zaměstnancům, ale i obchodním partnerům, že firma netoleruje interní ani externí podvody. Účinné interní vyšetřování zjišťuje příčiny ztracených finančních prostředků, či výrobků, případně poškozeného dobrého jména společnosti. Eliminuje patologické chování jednotlivců či skupin. Prověří chování rizikových zaměstnanců. Odhalí zaměstnance pracující pro konkurenci. Identifikuje pachatele a pomáhá získávat ztráty zpět. Poskytne také obranu před vysokými náklady na právní spory s propuštěnými nebo nespokojenými zaměstnanci. Pomůže Vám správně detekovat podvodné a patologické chování. Zajistím důkazy ( např. foto, video, audio, daktyloskopie, testy na drogy ), které obstojí u soudu. Velmi efektivně dokáži spolupracovat s PČR. Jednou z osvědčených možností je nasazení skrytých detektivů mezi stávající zaměstnance, kteří na základě všech předchozích výstupů sledují a dokumentují možné cesty úniku informací či majetku formou skrytého vyšetřování.