Interní bezpečnost - forenzní analýza

 

Provedu forenzní analýzu a odpovím na otázku, zda ve Vaší firmě nedochází ke zneužívání informací či pravomocí odpovědných osob. Forenzní analýza zahrnuje sběr, zhodnocení, identifikaci, interpretaci, dokumentaci a prezentaci důkazů s cílem odhalit patologické jevy či bezpečnostní incident.  


Analýza rizik interní bezpečnosti.

 • Vydefinování a analýza potřebných informací od klienta.
 • Vytipování okruhu zaměstnanců, kteří s těmito informacemi nakládají.
 • Zpracování algoritmu toku informací uvnitř firmy včetně subdodavatelů, kteří s důvěrnými informacemi přijdou do styku, včetně spojení s časovou osou.
 • Zmapování kritických míst systému - personálních, časových, místních.
 • Navržení konkrétního opatření bezprostředně směřujícího k ochraně obchodního tajemství klienta.
 • Vytipování tzv. racionálně kalkulujících - patologických nepoctivců.
 • Nasazení specialistů, kteří na základě všech předchozích výstupů sledují možné cesty úniku informací formou skrytého vyšetřování.
 • Možné testování týmu Vašich zaměstnanců. Nastavených opatření, doporučení postupu vůči neloajálním zaměstnancům.
 • Navrhuji dle potřeb zákazníka či místních podmínek skrytá záznamová zařízení. (Audio či video)
 • Navrhuji inteligentní kamerové systémy a EZS.
 • Navrhuji efektivní model elektronického klíčového hospodářství pro Vás či Vaší společnost.