Detektivní služby pro osoby a organizace.

 • Pátrání po osobách a věcech.
 • Vyšetřování pojistných podvodů.
 • Zajišťování důkazů pro řízení před soudem nebo správním orgánem.
 • Důkazy při porušování nájemní smlouvy. 
 • Zajištění důkazů o účelovém bránění styku dítěte jedním s rodičů.
 • Získávání věrohodných informací o fyzických nebo právnických osobách.
 • Vyhledávání latentní ekonomické kriminality.
 • Prověřování činnosti rizikových zaměstnanců - krádeže, činnost pro konkurenci atd.
 • Prověření rodinných či obchodních partnerů.
 • Prokazování nevěry. Zajištění důkazů. 
 • Zajištění ochrany či dokumentace obchodního jednání.
 • Sledování osob či věcí. Skryté pořizování dokumentace v ceně.
 • Zajištění efektivní a diskrétní obrany proti sledování. Návrhy dalších postupů.
 • Pomoc při dokazování neoprávněného užívání bytu.
 • Doručování zásilek osobám, které se vyhýbají jejich převzetí.
 • Zajištění kriminalistických či znaleckých posudků.