Analytické služby.


Analytické služby mohou sloužit jako podpůrný důkazní prostředek v případném právním sporu, jako podpora pro obchodní jednání klienta nebo jako preventivní bezpečnostní prvek. V rámci analytické činnosti zjistím věrohodné informace o fyzických a právnických osobách. Věřím, že znát rizika a vazby vám umožní získat výhodu. 

  • Vyhodnocením informací odhalím nová fakta a souvislosti.
  • Vytvořím přehledný objektivní diagram zjištěných vazeb a vztahů.
  • Upozorním na možná rizika.
  • Moje výstupy Vám pomohou při Vašem dalším manažerském rozhodování.
  • Analýza daktyloskopických stop. Porovnávání zajištěných a odebraných vzorků.
  • Obrana proti sledování. Vyhodnocení rizik plynoucích z takové činnosti. Navržení vhodných taktických postupů.