Kalkulace detektivních služeb.


Cenová kalkulace za jednotlivé služby vychází především z konkrétních požadavků klienta, náročnosti případu, teritoriálních podmínek a dalších relevantních skutečností, které v rámci případu rozšiřují rozsah práce detektiva. Konečná cena všech prováděných činností je efektivně vedena k dosažení očekávaného výsledku. 


Orientační přehled cen:

  • První konzultace maximálně v délce jedné hodiny je zdarma.
  • Práce detektiva: 350 – 500,-Kč/hod.
  • Monitorování a dokumentování pohybu zájmové osoby s nasazením alespoň dvou detektivů: od 900,-Kč/hod za dva detektivy.
  • Dokumentování zájmové činnosti – zajišťování důkazů pro další řízení: 350 - 500,-Kč/hod.
  • Analytická činnost: 350 – 500,-Kč/hod. dle rozsahu porovnávaných skutečností.
  • Odborná činnost - poradenství: od 700 - 1200,- Kč/hod.
  • Náklady na vozidlo: 7 - 10,-Kč/km - dle typu vozu efektivně použitelného v daném prostředí.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.