Kalkulace detektivních služeb.


Cenová kalkulace za jednotlivé služby vychází především z konkrétních požadavků klienta, náročnosti případu, teritoriálních podmínek a dalších relevantních skutečností, které v rámci případu rozšiřují rozsah práce detektiva. Konečná cena všech prováděných činností je efektivně vedena k dosažení očekávaného výsledku. Cena je vždy zákazníkovi předem sdělena a po jejím odsouhlasení a zaplacení zálohy je zakázka realizována. 

Jsem plátce DPH.