O firmě.

 

Firma zabývající se detektivními službami vznikla v roce 2004. Zakladatelem firmy je Pavel Pertlíček, který v tomto roce ukončil své poslání na specializovaném útvaru PČR zabývajícím se sledováním osob či věcí a využíváním operativní techniky. Přes postupné vývojové změny, kterými detektivní firma prošla, může nyní nabídnout na trhu velmi žádané diskrétní detektivní služby. Takto poskytované detektivní služby jsou pro naše zákazníky vítanou pomocí při jejich rozhodování či strategii. Firma je dnes tvořena především špičkovými detektivy z původních řad specializovaných útvarů státního sektoru. Naši detektivové a analytici prošli specifickým výcvikem u vnitra, zpravodajských služeb či armády. Ve svých funkcích se zabývali rozličnými kauzami a to jak kriminálními, tak problematikou zpravodajského charakteru. Nyní úspěšně promítáme své zkušenosti při plnění úkolů, pro naše náročné privátní klienty.

 

Vždy plně respektujeme přání a požadavky našich klientů.

 

Mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se detektivové setkávají, je absolutní samozřejmostí a vždy jsme vázáni ctít diskrétnost našeho klienta a informací s ním souvisejících. Na základě zkušeností dokážeme získávat vhodné informace a navrhovat efektivní postupy pro jejich využití. Naši zkušení detektivové rovněž zajistí ve Váš prospěch věrohodné důkazy patologického chování závadových jedinců. Spolupracujeme s předními advokátními kancelářemi a dokážeme výrazně napomoci kladnému výsledku advokáta. Zajištění plného právního servisu je samozřejmostí. Poskytujeme pouze ucelené a hodnověrné informace zakládající se na skutečném stavu. Svá tvrzení opíráme o důkazy ve formě – audio či video. Dokážeme nalézt efektivní řešení i v případech, kdy klient vidí situaci jako zcela neřešitelnou. V případě zájmu klienta spolupracujeme s policií, známe jejich postupy a metody.