O firmě.

 

Zabývám se poskytováním soukromých detektivních služeb od roku 2004. Zkušenosti jsem získal jako bývalý důstojník specializovaného policejního útvaru ÚZČ, zabývajícím se sledováním osob či věcí a využíváním operativní techniky. Přes postupné vývojové změny, kterými jsem v soukromém sektoru prošel, můžu nyní nabídnout profesionální a velmi žádané diskrétní detektivní služby. Informace jsou pro Vás zákazníky vítanou pomocí, ve Vašem dalším rozhodování.

 

Vždy plně respektuji přání a požadavky klientů.

 

Mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setkávám, je absolutní samozřejmostí a vždy jsem vázán ctít diskrétnost klienta. Na základě zkušeností dokážu získávat vhodné informace a navrhovat efektivní postup pro jejich využití. Zajistím ve Váš prospěch věrohodné důkazy patologického chování závadových jedinců. Spolupracuji s předními advokátními kancelářemi a dokážu výrazně napomoci kladnému výsledku advokáta. Poskytuji pouze ucelené a hodnověrné informace zakládající se na skutečném stavu. Své tvrzení opírám o důkazy ve formě – audio či video. Dokážu nalézt efektivní řešení i v případech, kdy klient vidí situaci jako zcela neřešitelnou.